Jeg følger Grys virke som skribent og forfatter med stor interesse

Gry Hammer har, som jeg, erfart hvilken verden av forskjell valg av rene råvarer utgjør for egen og andres helse. Dette formidler hun på en levende, troverdig og presis måte som forfatter så vel som blogger. Derfor følger jeg hennes virke som skribent og forfatter med stor interesse.