Grys kunnskap og formidlingsevne er uvurderlig

Gry Hammer har i flere år vært benyttet som foreleser på ernæringsterapistudiet til Tunsberg Medisinske Skole. I vårt studium legger vi avgjørende vekt på matkvalitet og tradisjonelle og skånsomme bearbeidingsmetoder. I den forbindelse er kunnskapen og formidlingsevnen til Gry til uvurderlig nytte for våre studenter som skal ut å gi råd til syke mennesker. Både som en inspirator for å velge råvarer av ypperste kvalitet og gjennom praktiske demonstrasjoner som gjør studenten i stand til å benytte og videreformidle denne kunnskapen. Som en konsekvens av den nytten disse studentene har hatt, har vi valgt å benytte boken hennes,  Den Moderne Jeger, som pensum på kostholdsveilederstudiet, et 12-16 mnd nettbasert studium i matkunnskap og matens påvirkning av helsen. Den er en viktig kilde for den kunnskapen en kostholdsveileder må ha for å kunne veilede en pasient.