Marit Kolby er tilbake i podcastepisode 8

Jeg har invitert tilbake ernæringsbiolog og matviter Marit Kolby, som har skrevet boken «Hva og når skal vi spise». Tema er økologisk matproduksjon og om hvorvidt økologisk mat er bedre for helsa vår enn konvensjonelt produsert mat. Vi snakker om hva ulike produksjonsmetoder gjør med maten vår, og helsa vår. Hvilke problem må løses for at verdens befolkning skal ha nok mat? Og hva sier vitenskapen om økologisk mat og matproduksjon?

I denne episoden presenterer Marit sine tre grunnpilarer for hvordan vi bør velge best mulig mat, og gir deg mange konkrete råd til hvordan ta bra valg når du kjøper mat- og hvordan bruke din forbrukermakt. Du får også gode tips til billigst mulig mat av god kvalitet og hva Marit velger når hun kjøper mat.

Vi snakker også om:

Marits shout out til butikk-kjedene.

Hvor dramatisk insektsdøden er for fremtidig matproduksjon.

At vi som forbrukere har mye tiltro til myndighetene.

Språket vi bruker om mat, sprøytemidler og plantevernmidler, sprøytegifter,


Mikrolivet i jorda og hvor viktig det er for matproduksjon.

Hvor påfallende det er at det er så lite fokus på giftstoff i maten i ernæringsfaget.

At de som spiser økologisk mat har lavere risiko for flere helseproblemer.

Hvorfor Marit er så skeptisk til sprøytemidler og hvordan kombinasjonen av flere typer sprøytemidler forsterker hverandre og kan være utrygt.

Hvordan og hvor ofte måles nivåer av sprøytemidler i frukt og grønnsaker.

Hvorfor Marit Kolby mener at «føre var-prinsippet» bør trumfe alt.

At sprøytemidler er big business.

Råvarebasert mat og overkonsum.

Hvilke matvarer inneholder mest sprøytemidler.

Hvorfor vi ikke kan vaske bort sprøytemidler fra frukt og grønt.

Hva Marit gjør når det ikke er økologiske alternativer tilgjengelig.

Økologisk mat er for eliten?

Matmerking og avgifter.

Hvorfor det er økonomisk vanskelig for økologiske matprodusenter.

Økosatsning i jordbruket i våre naboland sammenlignet med i Norge.

Butikk-kjedenes prising av økologisk mat.

Reko-ring som grasrotbevegelse og det å være en bevisst forbruker.

At bøndene blir urettferdig behandlet.

Beitefôra dyr /kjøttversus konvensjonell kjøttproduksjon

Du kan lytte til episoden på Spotify HER!

Eller Itunes HER!

Episoden ligger også ute på alle andre platformer du kan lytte til podcaster.

Jeg håper du finner mye nyttig informasjon i episoden og at du deler den med andre som du mener vil ha nytte og glede av den.

PS! i podcasten sier Marit at for matvarer med skall som ikke skal spises, er det kun den spiselige delen som testes. Vi har fått vite i etterkant at dette ikke er 100% riktig. Skallet kan også tas med. Denne praksisen er imidlertid svært problematisk, siden ingen da vet hvor mye gift det er i den spiselige delen.

Hilsen

Gry

Foto: Sjo & Floyd, Asker

Kategori: Kategori: Gry Hammer Podcast
Stikkord: Stikkord: , ,

Takk for at du deler kunnskapen med dine venner!