Interessant og helt i tråd med min tenkning. Les og reflekter!!

Hei folkens. Leste denne artikkelen i Aftenposten. Les og gremm dere. Men ikke minst; bli med meg i forsøket på å endre denne tilstanden! Som forbrukere kan vi gjøre bevisste valg og stille krav til kvalitet og  produksjonsmetoder. Det kan ikke produseres noe som ikke kan kjøpes- i et markedstyrt samfunn.

Her er artikkelen copy/paste`a i sin helhet.

 

Maten plyndres for næring

NIELS CHR. GEELMUYDEN   –  skribent og forfatter
UTPINT GRØDE. Det er med nåtidens kornslag og planter som det er med moderne mennesker: På avstand ser det ut til at alt er i orden.
 
 
DE FLESTE KORNSLAG og planter er kapable til å ta opp i seg 60 ulike mineraler fra jorden de er plantet i. Problemet består i at de bare behøver noen få av disse mineralene for å vokse. Korttenkte og grådige mennesker har derfor utviklet kunstgjødsel bestående av nitrogen, fosfor og kalsium. Noen har sammenlignet dette med å ta ut 60 kroner årlig fra en konto hvor det aldri skytes inn mer enn tre. De fleste forstår at dette med nødvendighet må ende med konkurs og utpanting.

Vekt fremfor innhold.

Internasjonale eksperter innen landbruk har anslått at mineralinnholdet i nordamerikansk matjord er blitt redusert med 85 prosent på 70 år. Europa ligger ikke langt bak, med en reduksjon på 72 prosent. Man kan ikke se på den enkelte plante at den er plyndret for næringsverdi. Det er kapitalismens skyggeside: Produsentene får betalt for vekten, ikke for næringsinnholdet. Naturligvis er det ikke bare kornsortene som rammes når mineralene forsvinner fra jordsmonnet. Jerninnholdet i spinat har sunket med 60 prosent siden 1950. Magnesiumet er nesten forsvunnet fra gulrøttene, og brokkoli inneholder bare en fjerdedel av den opprinnelige mengden kalsium.Tendensen er dessverre den samme når det gjelder vitaminer. Epler har i gjennomsnitt mistet 80 prosent av sitt C-vitamininnhold. Næringsinnholdet i vår planteføde anslås alt i alt å være halvert i løpet av to generasjoner. Grønnsakene og kornet begynner som sådan å bli beslektet med westernbyene i amerikanske filmer. De holder fasaden, men det er da også det eneste de holder. Utarmingen er med all mulig grunn egnet til å sette grå hår i hodet på oss, ikke bare i overført betydning. Når innslaget av kobber forsvinner fra matvarene, er det påvist at man blir tidligere grå i håret. Det er likevel blant de mindre problemene forbundet med avtagende nærings- og mineralinnhold i maten. Får ikke kroppen den nødvendige mengden av mineraler, klarer den ikke å ta opp i seg vitaminer. Det er blitt anslått at 900 ulike sykdommer står i sammenheng med kroppens mineralske tilstand. Den dobbelte nobelprisvinneren, Linus Pauling, konstaterte at enhver sykdom kan spores til mineralmangel.
 
Agrar doping.
Desto mer rystende er det at ingen løfter en finger for å stanse utplyndringen. Hvis en idrettsutøver gjødsler seg selv med kunstig prestasjonsfremmende midler, kalles det doping og juks. Da bringer personen skam over seg selv og sin idrettsgren, samtidig som vedkommende straffes med utestengelse. Hvis derimot en landbruker tilfører jorden preparater for å oppnå en kunstig stor og hurtigvoksende avling, krones det med velstand og honnør. Innen konvensjonelt jordbruk kommer man sjelden til startstreken hvis man ikke bruker doping og sprøytemidler.

Skjebnevalg.

En undersøkelse konkluderte nylig med at marsvin foretrekker økologisk dyrkede gulrøtter, på samme måte som sjimpanser foretrekker økologisk dyrkede bananer. Disse lavtstående, pelskledte dyrene besitter åpenbart en instinktiv anelse om at økologisk dyrkede grønnsaker rapporteres å ha opptil 2 000 prosent rikere mineralinnhold. Blant nordmenn derimot, klodens fremste naturelskere, velger 99 prosent av forbrukerne fortsatt kunstgjødslede, giftsprøytede, monokulturelle, mineralfattige matvarer. God bedring.
 
 
Kategori: Kategori: Ukategorisert
Stikkord: Stikkord:

Takk for at du deler kunnskapen med dine venner!