Helheten og den moderne jeger

Budbringer av bærekraftig budskap

Gry Hammer formidler sin erfaringsbaserte kunnskap om hvordan man for eksempel tilbereder næringstett og lett fordøyelig mat, hvordan man endrer sine vaner gradvis tilbake til tradisjonell, opprinnelig matlaging og øker bevisstheten rundt det å bruke alle deler av maten og kjenne til matens opprinnelse. Samtidig er matlagingen og forberedelsene tilpasset en moderne livsstil og det brukes moderne plattformer og kommunikasjonskanaler og moderne verktøy som juicer og dehydrator.

Gry Hammer formidler kunnskapen kompromissløst og ekte og lærer bort respekt for alt liv. Hun hjelper folk til å skjønne at de er en viktig del av helheten og at deres daglige valg kan påvirke til den positive helsebringende endringen som de ønsker i samfunnet. Hun hjelper folk på veien til å bli bevisste forbrukere. Gry Hammer forenkler det å leve bærekraftig og helhetlig og gjør det mulig for folk å leve den sunne livstilen de ønsker seg ved å fokusere på matlaging, helse, kropp, sjel, sinn, væremåte ovenfor medmennesker, barn, dyr og natur. Hun bruker verktøy som for eksempel kosthold, eteriske oljer, yoga og tankefelt terapi.

Helhetlig livskunst

Livskunstneren Gry Hammer er en budbringer av det bærekraftige budskap, det vil si at hun formidler og fremmer bærekraftig og helhetlig helse, kosthold og livsstil.  Hun kjemper for at vår kjære Moder Jord skal være full av moderne jegere, som for eksempel jakter på bønder som produserer mat med fokus på dyrevelferd og jordvern.

Helhetsperspektivet går ut på at du bruker alt på dyret, du gir dyret skikkelig mat, du forpakter jorden på en måte som gir dyret den beste næringen den kan få og som i tillegg nærer jorden. Vi gir og får. Vi bruker ikke mer enn vi kan skape tilbake til Moder Jord.

Midt oppi alt dette formidler Gry Hammer helhetlig livskunst:

Det å kunne se det lille i det store, å skape livets mening ved bevisste tanker og valg. Det handler om livsmestring og gjøre det beste ut av det vi har akkurat nå. Vi har faktisk alt vi trenger. Nære kropp, sjel og sinn. Alt henger sammen i en helhet og er avhengig av en balanse.

Varig endring i kosthold og livsstil

Gry Hammer hjelper deg som søker etter og ønsker kunnskap, styrke, inspirasjon, motivasjon, trygghet og kraft til å gjennomføre en varig endring i kostholdet og livsstilen din med å formidle erfaringsbasert kunnskap gjennom bøker, matkurs, matlaging, oppskrifter, foredrag om kosthold, onlinekurs og -abonnement, webinarer, inspirasjon på sosiale medier og arrangementer, slik at du kan leve sunt med næringstett og lett fordøyelig mat, oppnå indre ro og styrke med fokus på kropp, sjel og sinn, leve helhetlig og med en bærekraftig livsstil som en bevisst forbruker og respektfult medmenneske.

Visjon

Moder jord er full av moderne jegere som lever en bærekraftig og helhetlig livsstil.

Folk lever en bærekraftig livsstil i harmoni med mat, natur, dyr og mennesker. Folks helse og livsstil er på sitt beste. Alt og alle behandles med respekt og alle deler i matproduksjonen benyttes. Folk tilbereder maten på den mest næringsutvinnende og lettest fordøyelige måten. Folk forstår at de aktivt må delta i den helsefremmende endringen de ønsker seg i samfunnet og at deres valg påvirker helheten. Folk får kontakt med seg selv og naturen igjen ved å fokusere på hele mennesket som består av kropp, sjel og sinn og bruker aktivt ulike verktøy for å få kontakt med Moder Jords opprinnelige røtter. Alle er bevisste forbrukere, ingenting kjøpes på gammel vane eller mangel på kunnskap lenger. Alle har funnet sin egen styrke, tar selvstendige, bevisste valg og er trygge på å gå sin egen vei. Forene generasjonene igjen, få dem til å begynne å dele kunnskap og erfaring om kosthold, livsstil og tradisjoner og å støtte hverandre, slik som før når man alltid var sammen og var der for hverandre. Tradisjonsoverføring og kunnskapsformidling på tvers av generasjonene.