ER ETERISKE OLJER ANTIVIRALE?

Etter at boken min Eteriske oljer for kropp, sjel og sinn, kom ut, så har jeg fått spørsmål om det meste. For hva kan eteriske oljer hjelpe for og mot? Det er da kanskje naturlig at jeg får mange spørsmål om hvorvidt de kan hjelpe oss til å ikke bli smittet av viruset som skaper Covid-19. Derfor har jeg skrevet følgende artikkel, som forhåpentligvis vil virke klargjørende for både de som tror, og de som tviler på eteriske oljers effekt på bakterier og virus.

Verdens helseorganisasjon, WHO, kunngjorde, 11. mars, 2020, at verden stod ovenfor en ny pandemi; Covid-19, en sykdom forårsaket av SARS-CoV-2. Dette viruset er en nær slektning av SARS-CoV og MERS-CoV som skapte SARS og MERS.

Enda finnes det ingen kur mot dette viruset, ingen vaksiner og ingen studier på spesifikke eteriske oljer som kan virke antiviralt . Å påstå at en eterisk olje vil forhindre deg i bli vertskap for koronavirus er derfor uriktig, per dags dato. (red. Denne artikkelen er skrevet våren 2020)

Det er mange eteriske oljer som har spesifikke antibakterielle og antivirus egenskaper. Dette vet vi ut fra mange vitenskapelige studier. Men det betyr ikke at alle oljer virker hemmende eller eliminerende på alle virus og bakterier. Selv om jeg personlig bruker eteriske oljer fordi jeg tror og håper at de kan virke hemmende og beskyttende, så har jeg ingen garanti. Det er svært viktig å få frem. Foreløpig handler dette om tro og håp, som ikke har vitenskapelig feste. Ønsker du å lese mer om de eteriske oljene som er påvist å ha slike egenskaper på kjente bakterier og virus, så kan du lese de mange artiklene og studiene jeg viser til helt til slutt. Der finner du også lenker til fornuftige tanker om eteriske oljer og riktig bruk, også for helsepersonell.

Det jeg med trygghet ønsker å si om Covid-19 og eteriske oljer er følgende:

  • Eteriske oljer kan være en god støttespiller til å behandle stress, frykt og angst i disse tider hvor verden står på vent og de fleste sitter stille i båten og venter på neste beskjed fra våre myndigheter.
  • Eteriske oljer kan virke lindrende på symptomer som sår hals, tung pust, hodepine og tett nese (sjekk kontraindikasjoner på den enkelte eteriske olje ved hjertesykdommer og astma).
  • Har du alvorlige symptomer og/eller er i risikogruppen så søker du medisinsk hjelp!
  • For forebygging og beskyttelse så følger du retningslinjene til WHO og Helsedirektoratet.

Del gjerne, da jeg tror dette er enkel og viktig informasjon å gi til flere. Jeg ønsker alle det beste, både dere som er syke, dere som er redde for å bli syke, dere som er redde for å miste inntektsgrunnlag og alle dere som sitter alene hjemme og må bære på alle disse følelsene uten å kunne dele dem med noen. Jeg er heldig. Selv om jeg har et barn som er i risikogruppen og som vi må være ekstra forsiktige med, så er vi mange her hjemme, vi kan dele tanker om alt som skjer i mediebildet, all informasjon og feilinformasjon, all synsing, skumle TV-debatter, vi kan trygge hverandre og trøste hverandre. Det er en rar tid hvor ingen sitter på fasiten over hva som er riktig å gjøre eller mene, selv om mange både gjør, sier og mener mye.

Måtte verden lære noe av alt som skjer nå, måtte bevisstheten øke i menneskeheten, slik at vi sammen kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted for de som kommer etter oss. Vi glemmer fort, og denne tilstanden vil også gå over, alt er i bevegelse, så det er det eneste vi vet; det vil ikke bli slik det er nå for bestandig. Med ønske om god helse og en god fremtid for alle.

-Gry Hammer

Eukalyptus sin antibakterielle og antivirale egenskap

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31300120

Tetre og eukalyptus sine antivirale egenskaper

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02786826.2012.708948

Sitronmelisse sine antivirale egenskaper 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13337-016-0321-0

On guard antiviral, dempende på spredning

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2994788/

Følgende artikler og studier er hentet fra denne artikkelen:

Essential Oils and Coronaviruses

Becker, S. (2017). “Essential oils to prevent the spread of flu” Tisserand Institute https://tisserandinstitute.org/essential-oils-flu/

Chen, H., Chou, C., Lee, S., Wang, J., Yeh, S. (1995). “Active compounds from Saussurea lappa Clarks that suppress hepatitis B virus surface antigen gene expression in human hepatoma cells” Antiviral Research 27(1-2), 99-109. https://dx.doi.org/10.1016/0166-3542(94)00083-k

Dai, J., Zhao, X., Zeng, J., Wan, Q., Yang, J., Li, W., Chen, X., Wang, G., Li, K. (2013). “Drug screening for autophagy inhibitors based on the dissociation of Beclin1-Bcl2 complex using BiFC technique and mechanism of eugenol on anti-anfluenza A virus activity” PLoS ONE 8(4), e61026. https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0061026

Garozzo, A., Timpanaro, R., Bisignano, B., Furneri, P., Bisignano, G., Castro, A. (2009). “In vitro antiviral activity of Melaleuca alternifolia essential oil” Letters in Applied Microbiology 49(6), 806-808. https://dx.doi.org/10.1111/j.1472-765x.2009.02740.x

Goes, T., Antunes, F., Alves, P., Teixeira-Silva, F. (2012). “Effect of sweet orange aroma on experimental anxiety in humans.” Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.) 18(8), 798-804. https://dx.doi.org/10.1089/acm.2011.0551

Hayashi, K., Imanishi, N., Kashiwayama, Y., Kawano, A., Terasawa, K., Shimada, Y., Ochiai, H. (2007). “Inhibitory effect of cinnamaldehyde, derived from Cinnamomi cortex, on the growth of influenza A/PR/8 virus in vitro and in vivo” Antiviral Research 74(1), 1-8.https://dx.doi.org/10.1016/j.antiviral.2007.01.003

Hoffmann, M., Kleine-Weber, H., Schroeder, S., Krüger, N., Herrler, T., Erichsen, S., Schiergens, T., Herrler, G., Wu, N., Nitsche, A., Müller, M., Drosten, C., Pöhlmann, S.(2020). “SARS-CoV-2 cell entry depends on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven protease inhibitor cell”https://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.052

Jackwood, M., Rosenbloom, R., Petteruti, M., Hilt, D., McCall, A., Williams, S. (2010). “Avian coronavirus infectious bronchitis virus susceptibility to botanical oleoresins and essential oils in vitro and in vivo” Virus Research 149(1), 86-94. https://dx.doi.org/10.1016/j.virusres.2010.01.006

Lehrner, J., Marwinski, G., Lehr, S., Johren, P., Deecke, L. (2005). “Ambient odors of orange and lavender reduce anxiety and improve mood in a dental office” Physiology & Behavior 86(1-2), 92-95. https://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2005.06.031

Lelešius, R., Karpovaitė, A., Mickienė, R., Drevinskas, T., Tiso, N., Ragažinskienė, O., Kubilienė, L., Maruška, A., Šalomskas, A. (2019). “In vitro antiviral activity of fifteen plant extracts against avian infectious bronchitis virus” BMC Veterinary Research 15(1), 178. https://dx.doi.org/10.1186/s12917-019-1925-6

Loizzo, M., Saab, A., Tundis, R., Statti, G., Menichini, F., Lampronti, I., Gambari, R., Cinatl, J., Doerr, H. (2008). “Phytochemical analysis and in vitro antiviral activities of the essential oils of seven Lebanon species” Chemistry & Biodiversity 5(3), 461-470. https://dx.doi.org/10.1002/cbdv.200890045

Luk, H., Li, X., Fung, J., Lau, S., Woo, P. (2019). “Molecular epidemiology, evolution and phylogeny of SARS coronavirus” Infection, Genetics and Evolution 71(BMC Bioinformatics 4 2003), 21-30. https://dx.doi.org/10.1016/j.meegid.2019.03.001

Perry, N., Perry, E. (2006). “Aromatherapy in the management of psychiatric disorders: clinical and neuropharmacological perspectives.” CNS drugs 20(4), 257-80. https://dx.doi.org/10.2165/00023210-200620040-00001

Tessini, B. (2018). “Coronaviruses and acute respiratory syndromes (MERS and SARS)” – Infectious Diseases – Merck Manuals Professional Edition

Tessini, B. (2020). “Coronaviruses and acute respiratory syndromes (COVID-19, MERS, and SARS)” – Merck Manuals Professional Edition

Tisserand, R., Young, R. (2014). “Essential oil safety: A guide for health care professionals” 

World Health Organization. “Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV).” https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/

Wu, Q., Wang, W., Dai, X., Wang, Z., Shen, Z., Ying, H., Yu, C. (2012). “Chemical compositions and anti-influenza activities of essential oils from Mosla dianthera” Journal of Ethnopharmacology 139(2), 668-671. https://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2011.11.056

Yang, Y., Peng, F., Wang, R., Guan, K., Jiang, T., Xu, G., Sun, J., Chang, C. (2020). “The deadly coronaviruses: The 2003 SARS pandemic and the 2020 novel coronavirus epidemic in China.” Journal of autoimmunity https://dx.doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102434

Takk for at du deler kunnskapen med dine venner!