DYREVELFERD I KJØTTINDUSTRIEN

  • En appell

Dette er en appell til deg som kjenner at det vrir seg i magen og brenner i øynene når du bevitner landbruksdyr som utsettes for vold i fjøs, under transport og på slakteriene. Jeg vet vi er mange! Og enten du er veganer, kjøtteter, vegetarianer eller fleksitarianer så må vi alle legge til side våre egne båser og definisjoner og jobbe i fellesskap for å bedre forholdene til dyra. Jeg har vært vegetarianer i nesten 20 år, veganer i noen år og spiser i dag villfanget fisk, vilt og kjøtt fra økologisk og regenerativt landbruk. De første 16 åra av mitt liv spiste jeg som «folk flest». Jeg representerer i kraft av mitt levde liv alle varianter av dietter og derfor tillater jeg meg å rope så det runger: Vi må slutte å krangle om dietter og samle oss om å løfte dyrevelferd frem i lyset for vi kan alle enes om at det er viktig og riktig. 

Så du Brennpunkt-dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter i 2019? Norun Haugen gikk undercover over en periode på 5 år og avdekket systematisk dyremishandling av svært grov karakter. Haugen er et forbilde og en ambassadør, for hun formidler virkeligheten slik den er, uten å farge det med sine følelser. Hun behøver ikke det for bildene vekker følelser helt av seg selv. Hun legger frem rystende fakta men snakker like mye om hvordan systemet må endres og kommer med løsninger til hvordan dyrevelferd for landbruksdyr kan bedres. Hun jobber politisk, med og gjennom media, med og gjennom industrien og bevisstgjør forbrukeren. Det er et helt system som må endres og da må det jobbes helhetlig.

Foto: NRK.

Denne uken kom ankedommen mot den tidligere Bondelagslederen som kastrerte griser uten bedøvelse, dokumentert i Griseindustriens hemmeligheter. Borgarting Lagmannsrett valgte å redusere straffen. Dette til tross for at aktor la frem forskning som viser at kastrering uten bedøvelse er svært smertefullt, også i tiden etter inngrepet. Dommen skaper presedens for fremtidige saker om aktiv mishandling av dyr. Det er åpenbart at landbruksdyr ikke har et rettsvern som er godt nok i Norge, noe som gir rom for grov dyremishandling. Den er systematisk, ikke tilfeldig, og menneskene som vedlikeholder grusomhetene er mennesker som deg og meg. Vi kan ikke ha et system som tillater at det mørke i oss får utløp, det er ikke en velferdsstat verdig, hverken for folk eller dyr. De som utøver vold mot dyra vil heller ikke ha det slik, det er jeg 100% sikker på. Men det er umulig å endre systemfeil, om ikke politikerne våre vil, rettsystemet vårt vil- og om ikke folket, altså du og jeg mobiliserer kreftene våre.

«Dagens kjøttindustri knuser empati og gjør folk avstumpa. Dagens system gavner hverken bønder, slakteriansatte eller dyr. Alle folkene jeg møtte i denne industrien var gode folk, men de ble påvirket av å jobbe i et system som er gjennomsyret av effektivitetskrav, billig masseproduksjon av dyr og en nødvendig og påtvunget distanse mellom mennesker og dyrene. Man kan ikke tillate seg å føle på noe, og mister forståelsen av hva ens handling gjør med dyrene.» – Norun Haugen

Det er så lett å glemme, for vi ser dem aldri. Visste du at under 1 % av alle griser i Norge ser dagens lys? De resterende 99% tåler ikke dagens lys. Norun Haugen har gitt dem lys, men vi fortsetter med det vi kan best, nemlig å lukke øynene. Alle; Økokrim, Mattilsynet, politikeren, helsemyndighetene og forbrukeren!

Hva kan vi gjøre? Det er mye. Her er noen forslag:

Du kan melde deg inn i parti som jobber aktivt med dyrevelferd. Du kan også melde deg inn i partier som ikke jobber aktivt med dyrevelferd for å gjøre dem bevisste og endre kurs, kreve at de setter dyrevelferd på partiprogrammene. Slutte å bable de fineste ord og sørge for handling! Er du allerede inne i varmen i et parti, så vær så snill å bruke posisjonen din.

Har du penger å avse, så gi av dem til prosjekt og ildsjeler som Norun Haugen slik at hun kan fortsette å vie livet sitt å jobbe for dyrevelferd, og med enda mer kraft. Når det er sagt, så vil hun nok vie livet sitt til dette selv uten noens hjelp. Følg henne på Facebook og Instagram og del arbeidet hun gjør, da gjør du også en forskjell. 

Har du annen form for påvirkningskraft på media, industrien og politikere så len deg framover og bruk den.

Jeg vet at jeg har mange følgere som har sine egne plattformer de kan påvirke fra. Bruk dem! Stjel gjerne argumenter fra meg og gjør dem til dine. Del og del og del. Bruk dine unike egenskaper til å gjøre dine følgere bevisste, få dem til å skru på hjertet, skru på bevisstheten, utrust dem med argumenter og forslag til endret atferd. Gjør dem til bevisste forbrukere. 

Boken min Den moderne jeger handler om å kunne leve et bærekraftig, sunt, kulinarisk og anstendig liv, i Norge. Les den, del den! Det er den viktigste boka jeg har skrevet og den gir konkrete råd, forteller deg alt du trenger å gjøre for å få til å endre kurs. Det føles både meningsfullt og godt å gjøre det vi innerst inne vet er riktig. Kunnskapen omdannes til handling. Da først skjer det endringer! Til høsten skal Den moderne jeger omdøpes, og skal få navnet til bloggen min Fra jord til bord. Den får en ny mulighet ute i bokhandelen. Folk flest synes det er tungt å endre atferd, har nok med sitt, det er for mye å lese, for trist å ta innover seg, så vi holder fast ved det kjente, gumler på den triste pølsa, serverer den i alle bursdager, og på 17. mai og på stranda og på hytta, året rundt, selv om vi vet at det er den tristeste pølsa på jord. Min visjon er en ekte Fra jord til bord-bevegelse som munner ut fra folket, til det beste for dyra, folkehelsa og naturen.

Men hva mer kan vi gjøre?

Legg press på dagligvarekjedene som bestemmer hva du har å velge mellom i butikkhyllene. Det er forventet at innen tre år så vil Norgesgruppen kontrollere over halvparten av det norske dagligvaremarkedet. La oss alle sørge for at dyrevelferd er i fokus når de utøver makten sin.

Å skrive leserinnlegg og kronikker er også viktig, sørge for å gi dyra nok oppmerksomhet på alle synlige plattformer, helt til vi våkner og blir bevisste forbrukere. Vi må kreve en gjennomsiktig matindustri, ha mulighet til å se dyra og bonden og de forhold maten vår produseres under. Vi må kreve at matproduksjonen tåler dagens lys.

Vi må være villige til å betale mer for skikkelig kjøtt, kanskje du da må spise litt mindre av det og mer av noe annet. Vi har nemlig mer enn nok mat i Norge. Det kastes mange tonn kjøtt som en konsekvens av hvordan vår matindustri fungerer. Kyllinger kvernes levende fordi de har feil kjønn, flere hundre tusen høner gasses årlig uten å bli mat, geitekillinger drepes systematisk fordi vi kun vil ha geitemelk. Sauen vil vi heller ikke spise og blir lagret til den kastes, for vi importerer heller lam fra New Zealand og biffkjøtt fra den Sør-Amerikanske pampasen, når vår egen utmark er i ferd med å gro igjen fordi våre egne husdyr står på bås og ikke får pleie den. Vi beiner ut filetene på gris, kylling, lam, storfe og fisk og dumper resten, i beste fall blir det lim eller fyllmasse i byggeindustrien, noe av det kan bli dyrefôr.

Men denne appellen handler først og fremst om at vi må samle kreftene og jobbe for et totalforbud mot vold mot landbruksdyr. Alle dyr, akkurat som alle mennesker, har rett til et sterkt vern mot vold. Men sannheten er at det er uendelig mye lidelse i mange norske fjøs, under dyretransport og i slakteriet. Denne appellen er ikke til de mange bøndene og dyretransportørene jeg vet er anstendige i sin håndtering av dyr. Vær så snill å ikke bli indignerte for noe som kanskje oppfattes som en generalisering, men bruk dere selv som ambassadører for en bedring av forhold, for en bedring av systemet. Våg å stå opp og frem for dere selv og dyra. For jeg vet at dere også er mange!

Blir du med på å skape en endring? Dyra trenger deg, de trenger oss!

Signer dette oppropet for et styrket rettsvern for dyr: https://www.dyrekriminalitet.no

Her er lenke til Griseindustriens hemmeligheter. Den har 15 års aldersgrense noe som i seg selv sier alt: https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2019/MDDP11000519/avspiller

Under kan du se dokumentarer om verpehøna og killinger og andre uverdige forhold i vårt landbruk: https://tv.nrk.no/serie/fbi-redder-hoena

Her er boken min Den moderne jegerhttps://gryhammer.no/produkt/den-moderne-jeger/

Og du? Du må gjerne si at du ikke orker å se disse videoene, men jeg råder deg til å gjøre det. Det er ikke farlig å kjenne på at det gjør vondt. Det dyra trenger er at vi kobler oss på følelsene våre, kjenner på dem, for det er kun på den måten at vi kan klare å endre et system og en industri som er styrt av profitt. Vi må våge å føle, for rådende kjøttproduksjon er ikke hverken oss eller dyra verdig!

Takk for at du deler kunnskapen med dine venner!