DET ER KUN VÅRE HUSDYR SOM KAN REDDE JORDEN!

Våre husdyr og kun dem kan redde jorden! Det er budskapet til biolog Allan Savory som i 50 år har forsket
og jobbet med å hindre ørkenspredning på alle verdens kontinenter.

Han var i Norge sist uke og var hovedpersonen på et seminar på Litteraturhuset i regi av Statens landbruksforvaltning.

$500 Donation
Det er en opplest og vedtatt sannhet, både blant forskere og
den gemene hop at det er husdyrenes overbeiting og deres medfølgende
flattråkking av landet som utarmer jorden og sørger for ørkenspredingen på alle
verdens kontinenter. 
I tillegg promper de så inderlig at de nærmest sørger for
drivhuseffekten helt alene.
Dette er myter som Savory vil til livs og han har jobbet metodisk med dette formål for øyet de siste 30 åra.
Hans reise har vært lang og han er en av få autoriteter
innen forskningens akademia som har selvinnsikt nok til å kunne si at han tok
feil, sørgelig feil og gjorde grove uaktsomheter tidlig i sin karriere, selv om
motivene var riktige. Han ønsket nemlig å redde naturen. Du kan høre mer om dette i
hans viktige TED-tale, den varer i 20 minutter og jeg anbefaler alle jeg
møter på min vei til å lytte, lære og forstå hva som må til for å skape en
bærekraftig fremtid:
Savorys budskap og løsning er like enkel som den er viktig og kan brukes i alle
klimasoner. I tillegg krever den forbausende lite teknologi. Her er den:
Ved å samle store flokker beitende husdyr, som sau, geiter
eller storfe, for så å systematisere beitingen på en spesifikk måte, så vil man i rekordfart binde karbondioksid til jorden, remineralisere den og skape grobunn for
gress og urter. Dette vil igjen binde nedbøren til jorden og hindre erosjon og
ørkenspredning.
Hvordan kan omvendt logikk være løsningen? 
Jeg skal forsøke
å forklare dette ved å gå noen tiår tilbake.
Ettersom man i 50 år har ment at det er husdyrenes
overbeiting som er årsaken til ørkenspredning, så har man i flere
nasjonalparker slaktet ned både husdyr og større dyr som for eksempel elefanter i hopetall for å få bukt med ørkenspredningen. Dette er blitt gjort både i
Afrika og i Amerika. Derfor har det vært enkelt for Savory å måle hva som har
skjedd i disse områdene der man fysisk har forsøkt å fjerne roten til det vonde.
Hva har resultatet blitt etter saneringen av de beitende kløvdyrene? Jo,
problemet er uten unntak blitt forverret. Altså er ikke problemet dyrene. Forskere verden
over har klødd seg i hodet over dette utfallet og konkluderer jevnt over med at
dette er et resultat av ukjente årsaker og holder dermed fast ved de gamle mytene.
Dette kunne ikke Savory slå seg til ro med og bestemte seg for å vie sitt liv til å finne ut av denne problematikken. Hans metodiske forskning har resultert i at han har har forstått mekanismene i naturen og har kommet frem til en
løsning som fungerer på alle verdens kontinenter. Hans enorme mengder data dokumenterer dette tydelig. Løsningen har fått
samlebetegnelsen Holistic Management
som for oss Nordmenn kan høres noe tåkete ut. Det består kort fortalt i å føre
store flokker beitende husdyr sammen for å etterligne naturen, for dernest å
strukturere beitingen etter et spesielt system som defineres som planlagt
gressbeiting.
Løsningen til Savory består i å jobbe med naturen, på dets
premisser- og at man med lite teknologi og få utgifter vil klare å binde/lagre
karbondioksid i atmosfæren til gressdekket land, som vil vare i tusenvis av år. Han
mener at dersom vi får til dette med bare halvparten av landområdene som i dag
er truet av ørkenspredning så vil vi kunne få nivåene tilbake til der de var før
den industrielle tidsalder og samtidig kunne fø opp verdens befolkning. Naturen
gjør jobben for oss bedre enn noen form for teknologi, så lenge vi legger
forholdene til rette for at naturen skal jobbe og virke på sine premisser.
Savory snakker videre om viktigheten av å tilpasse Holistic
Management de sosiale, økonomiske og miljømessige omgivelser man skulle innføre
dette systemet i.
Han viser til utallige case og forskningsprosjekt hvor vi
ser den dramatiske rekonvalesensen av utarmede beiteområder, så vel som
nasjonalparker uten store flokker som beiter. Resultatet blir det samme; der
man plasserer store flokker beitende husdyr, satt i system, så vil de skape mer
vekst enn man kunne forestille seg. Du kan lese mer spesifikt om hvert enkelt
forsøk HER!
$10 Donation
Hva er så
ørkenspredning?
Ørkenspredning er når jordsmonnet ikke klarer å bære liv. Denne spredningen er eskalerende og 2/3 deler av klodens landområde er i ferd
med å omdannes til ørken. Problemet er tydeligere på noen kontinent enn
andre på grunn av ulike klimasoner, men problemet er stort og blir større for hver dag, på alle kontinenter,
inklusive i Europa.
Savory mener at det største problemet med ørkenspredning er
at vi ikke gjenkjenner symptomene på problemet før det er for sent og
ørkendannelse er en realitet. Vi kan se på et landområde og tenke at her er det
gress, altså ikke noe problem, men du må se på kvaliteten på jorden. Jorden kan
være dekket med gress, men like vel være fullstendig uttørket og dekket av et
hardt lag alger.
Allan hevder at det er fysisk umulig å overbeite et område,
dersom man følger beite-prinsippene han har utviklet. Mange som leser dette vil
tenke at dette er ikke et problem eller en løsning som gjelder for oss. Dette
angår ikke Norge! Jo, det gjør det i aller høyeste grad! 
Overføringverdi av
Holistic Management til Norske forhold
Saken er at vi må gå helt tilbake til kulturlandskapet i kjølevannet av Svartedauden for å finne det i en like gjengrodd forfatning.
Over 800 dyre-, plante-, og sopparter er i dag utrydningstruet fordi
krattskogen og plantevekst som bregner tar over der vi før hadde et rikt mangfold av gress, planter og urter, som var det perfekte drivstoff for husdyra som
gikk på naturlig beite.
I dag sørger landbrukspolitikken for at det er mer lønnsomt
for bonden å holde husdyrene innendørs i langt større grad enn før, de går på
innmarksbeite og det
suppleres med kraftfôr for at de skal brygge nok melk eller bli feite nok før
de slaktes. Jeg skal ikke snakke stygt om innmarksbeite i seg selv, da man fint kan klare å gjøre det om til et fruktbart og bærekraftig område landjord ved en riktig mengde flokk for området og ved planlagt beiting.
Slakteriene belønner bøndene med store dyr som gjør at
bøndene velger raser som ikke er like egnet for norsk natur, de har oftere dårligere
utviklede flokkinstinkt og er dermed mindre redd for rovdyr og er generelt mindre
tilpasset et naturlig liv for Norske forhold enn Norsk Spæslau og Norsk Rødt Fe. Vi ser massive
systemfeil som et resultat av markedskrefter og dets hoveddrivkraft: rask
profitt. Den endelige konsekvensen av dette vil ikke du og jeg se mye til, men det blir en sørgelig arv vi etterlater våre barn og barnebarn.
Jeg kjenner en bonde som ikke bor så langt unna meg. Anders Leberg Kopstad heter han, og jeg håper vi vil høre mye fra han i fremtiden. Han er opptatt av
at jordens folk, dyr og natur skal ha en fremtid. Han driver sauehold ut fra Allan
Savory sitt system for beiting. Han har tre ganger så stor avling som
nabogårdene. Humla suser lenger på hans jorder, fordi vekstsesongen strekker seg
i 2-3 måneder lenger enn på nabogårdene. Kjøttet på Spælsauene hans er av topp
kvalitet og dette skjer ene og alene på grunn av at han strukturerer beitingen
etter et gitt system. Logikken er forenklet sett at du lar dyrene gå på et avgrenset
område i en avgrenset periode. De spiser opp gresset, tråkker det flatt og
slipper igjen avføring. Det samme område får hvile i et gitt antall dager alt etter årstid og andre lokale forhold, før
dyrene kommer tilbake og fortsetter festen. Denne måten å systematisere beite på synes å være mer fruktbar enn
alle andre former for beiting man kjenner til, til nå. Systemet kan tilpasses småskaladrift, men fungere
like godt der man samler gigantiske flokker sau som beiter
ned et gitt område på et par dager.
Væren Store Færder
Fjällbete og Nordic Savory Hub
Dette finner vi et godt eksempel på i Sverige hvor CEO Fjällbete
og Nordic Savory Hub gjør en utrolig jobb med å samle mange bønder om å lage
store flokker og samarbeide med for eksempel grunneiere av store ski-destinasjoner om å
beite tilbake det tapte kulturlandskapet og rydde plass for turistene. Det ganger dyra, bøndene og de rike grunneierne
fordi turistene slipper å bli bitt av så mange mygg og får større områder å boltre seg i og vil komme oftere igjen. Sist og viktigst rydder systemet opp i gjengrodde kulturlandskap i tilliggende
områder. Det er utrolig spennende og viktig det de gjør og du kan lese mer om
det HER!
Savory sitt helhetlige budskap
Ørkenspredning har truet og ødelagt mage sivilisasjoner, det
samme er i ferd med å skje nå.
Utbyttingen av fossilt brennstoff truer sivilisasjonen vår,
men i enda større grad jordens manglende evne til å binde karbondioksid som igjen utarmer
jorden og omdanner den til ørken. Ved å innføre store beitende flokker, vil vi kunne reversere utviklingen og redde jorden. 
Å velge å avstå fra kjøtt og ha kampanjer som Meat-Free Monday er dermed kun et
meningsløst skudd for bauen i forsøket på å redde kloden vår. Vi er avhengige
av husdyra våre for å klare det og ikke den mest hardbarka vegetarianer klarer å skape disse endringene på samme måte. Ikke på noen som helst slags måte, med sine gitte virkemidler, selv om intensjonen er aldri så god eller sympatisk. Jeg er selv en pensjonert vegetarianer og det har tatt sin tid å forstå det jeg ser nå.
Denne globale naturkatastrofen vi står ovenfor skaper grobunn for
hungersnød, fattigdom, vold, sosiale og økonomiske kriser som igjen ofte fører til
krig i sin ytterste konsekvens. Millioner av mennesker lider og dør under denne
naturkatastrofen og vår vestlige sivilisasjon trues, mener Allan Savory. 
Hva kan du gjøre?
Allan Savory sitt beste tips er å bruke sosiale medier til å spre denne budskapen. Viktigst er det å opplyse folk som bor i byer. Verdens økonomiske og politiske
makt er konsentrert der og derfor må opinionsendringene skje nettopp i byene. Grasrota, altså den gemene hop, må omvendes først- før man klarer å få politikere, store kjøpmenn og bøndene med på å tenke nytt og bærekraftig. 
I storbyer som New York er From farm to
Table
-bølgen så stor at du finner kjøtt, fjærkre, melk, smør og egg som er merket
gressfôret eller beitefôret i stadig flere butikker. Det er populært å kjøpe
økologiske agurker og bananer i løsvekt som bøyer seg i de retninger de selv måtte
ønske under vekst. «Perfection is in the imperfection», hetes det både i
moteverdenen og i denne bevegelsen. 
I Norge finner vi nisjeprodusenter og
nisjebutikker som selger tilsvarende produkt. For å få tilgang til mer av disse varene i
vanlige butikker, må vi som forbrukere kreve mer, rope høyere og betale litt
mer. Bare på den måten klarer vi å skape
en endring. Skulle du finne på å være partipolitisk aktiv er det også på tide å være politisk ukorrekt og tørre å ytre deg om dette tema i landbrukspolitikken, innad i partiet og ikke bare i skjul. Flere av oss burde også oppsøke bondens marked og bonden direkte og
gi han godt betalt for råvarer, i stedet for å dytte pengene i de store butikk-kjeders lommer. De har nok fra før.
Det vanligste argumentet jeg hører mot å spise ren mat er at
det er så dyrt. Dersom vi ikke klarer å få med flere mennesker på å tenke
bærekraftighet, så vil prisen våre barn og barnebarn betale bli så høy at de
ikke klarer å gjøre opp for foreldrene sin vanskjøtsel!
Allan Savory har sin nettside: Savory Institute HER!
Han har skrevet to bøker om Holistic Management som du får kjøpt på adlibris HER! og HER! De er svært nyttige å ha!
På youtube finner du mye informasjon om Holistic planned grazing!
Her er en enkel fremstilling:
http://www.youtube.com/watch?v=5LHoh-OKUfU
Her er Allan Savroy selv i sving på Harward Law School:
http://www.youtube.com/watch?v=aFAEq6mCtL4
SP! Bildene er lånt fra ulike nettsider funnet på på veven og jeg håper jeg ikke støter noen i mitt forsøk på å illustrere dette viktige budskap! Så beklager jeg at min teknologiske innsikt ikke er så stor at jeg klarer å få inn i innlegget mitt sånne fine direktelinker til youtube-klippene jeg viser til..
Kategori: Kategori: Ukategorisert

Takk for at du deler kunnskapen med dine venner!